مایعات-شوینده

مایعات شوینده

محصول : مایعات شوینده – liquid detergent

موارد کاربرد : شستشوی دست و صورت و شستشوی لباس

ظرفیت : ۴۶۰۰ تن در سال

اشتال زایی : ۴۰ نفر

طرح-امکان-سنجی-مایعات-شوینده

مایعات شوینده به انواع مایعاتی گفته می شود که برای شستشو و ضد عفونی کردن استفاده می شوند.این مایعات دسته بندی های گوناگونی دارند. در یک دسته بندی کلی میتوان این مایعات را به دو گروه شوینده های صنعتی و غیر صنعتی تقسیم کرد.

دانلود مقالات و فایل های آموزشی ورد